Sprehod v svet živali - Živali na kmetiji 1b

S klikom na kartici najdi par, ki se ujema: slovenski in nemški izraz za žival & slikovno upodobitev živali. Če odkriješ par, ostanejo kartice odprte. Če ne, se spet obrnejo.

100
Level: 1
Tema: Živali
miš
koza
puran
die Katze
krava
das Schaf
konj
gos
das Pferd
čebela
svinja
das Schwein
die Maus
die Gans
ovca
der Truthahn
die Ziege
osel
kokoš
die Biene
der Hund
pes
der Esel
das Huhn
mačka
die Kuh
Čestitam!
test 100
.