Drage učiteljice! Dragi učitelji!

Jezikovne vaje in igre na strani sloviklik.at so po prenovi strani na voljo tudi s sistemom točkovanja z razporeditvijo na lestvici dosežkov (za katerega je potrebna registracija).

Ob spletnih križankah, memorijih in drugih vajah je na voljo tudi gradivo za učiteljice in učitelje:

  • mapa s kompetenčnimi opisniki za 4. šolsko stopnjo
  • mapa s kompetenčnimi opisniki za 8. šolsko stopnjo
  • učno gradivo v mapah Dobro jutro! in Tako je!

Posebna delovna skupina pa je pripravila učne enote na določene teme in vsa kompetenčna področja od bralnega in slušnjega razumevanja do pisnega in govornega sporočanja.

Kompetenčni opisi za 4. šolsko stopnjo in didaktični primer na temo „Jaz in moja družina“

V mapi so kompetenčni opisniki za slovenščino na 4. šolski stopnji. Opišejo zmožnosti, ki (naj) jih učenke in učenci dosežejo na posameznih kompetenčnih področjih.

Pdf

Kompetenčni opisi za 8. šolsko stopnjo

V mapi so kompetenčni opisniki za slovenščino na 8. šolski stopnji. Opišejo zmožnosti, ki (naj) jih učenke in učenci dosežejo na posameznih kompetenčnih področjih.

Pdf

Modeli didaktične obdelave s kompetenčnimi opisi za 8. šolsko stopnjo

Pot pod noge in v širni svet

Interaktivne vaje je vsebinsko oblikovala delovna skupina, ki je sestavila tematski sklop »Pot pod noge in v širni svet« in ga je grafično oblikoval Tom Ogris. Interaktivne vaje se nanašajo na naloge v tematskem sklopu in prispevajo k nadgradnji in urjenju slovenskega jezika. Kompetence k posameznim vajam je v slovenščini dodelila upoštevajoč novi učni načrt dr. Pamela Glušič.

Sprehod v svet živali

Interaktivne vaje je vsebinsko oblikovala delovna skupina, ki je sestavila tematski sklop »Sprehod v svet živali« in ga je grafično oblikoval Tom Ogris. Interaktivne vaje se nanašajo na naloge v tematskem sklopu in prispevajo k nadgradnji in urjenju slovenskega jezika. Kompetence k posameznim vajam je v slovenščini dodelila upoštevajoč novi učni načrt dr. Pamela Glušič.

Iz Celovca v Rim

Interaktivne vaje je vsebinsko oblikovala delovna skupina, ki je sestavila tematski sklop »Iz Celovca v Rim« in ga je grafično oblikoval Tom Ogris. Interaktivne vaje se nanašajo na naloge v tematskem sklopu in prispevajo k nadgradnji in urjenju slovenskega jezika. Kompetence k posameznim vajam je v slovenščini dodelila upoštevajoč novi učni načrt dr. Pamela Glušič.

Bistre glave v prostem času

PDF

Interaktivne vaje je vsebinsko oblikovala delovna skupina, ki je sestavila tematski sklop »Bistre glave v prostem času« in ga je grafično oblikoval Tom Ogris. Interaktivne vaje se nanašajo na naloge v tematskem sklopu in prispevajo k nadgradnji in urjenju slovenskega jezika. Kompetence k posameznim vajam je v slovenščini dodelila upoštevajoč novi učni načrt dr. Pamela Glušič.

Model didaktične obdelave s kompetenčnimi opisi za 8. šolsko stopnjo

K posameznim kompetenčnim področjem so pripravljeni delovni listi na te teme:

Poklici in poklicno življenje / Družina in sorodniki

Poklici in poklicno življenje (slušno besedilo)

Mapi Dobro jutro in Tako je!

V mapah so zbrani različni delovni listi z literarnimi in neliterarnimi besedili, igrami, slovničnimi vajami ... za začetno učenje slovenščine (mapa Dobro jutro)  in nadaljevalno učenje slovenščine (mapa Tako je!).

Dobro jutro

Tako je

Povezave

Bodimo pozorni – varna raba interneta: safe.si

Spletna izbira poklica: www.mojaizbira.si

Spletni časopis za mlade: https://casoris.si/

Internetni bralni nasveti: www.dobreknjige.si

Znameniti spomeniki: www.kleindenkmaeler.at