Drage učenke, dragi učenci!

Učne enote, ki so nastale na osnovi kompetenčnih opisov na 8. šolski stopnji, vsebujejo tudi vaje.

Projektna skupina jih je pripravila in zbrala na tem mestu.

 

Potem ko ste obdelali vsebino učne enote, lahko vadite in utrjujete svoje znanje z vajami za posamezno temo.

Pot pod noge in v širni svet

Interaktivne vaje je vsebinsko oblikovala delovna skupina, ki je sestavila tematski sklop »Pot pod noge in v širni svet« in ga je grafično oblikoval Tom Ogris. Interaktivne vaje se nanašajo na naloge v tematskem sklopu in prispevajo k nadgradnji in urjenju slovenskega jezika. Kompetence k posameznim vajam je v slovenščini dodelila upoštevajoč novi učni načrt dr. Pamela Glušič.

Sprehod v svet živali

Interaktivne vaje je vsebinsko oblikovala delovna skupina, ki je sestavila tematski sklop »Sprehod v svet živali« in ga je grafično oblikoval Tom Ogris. Interaktivne vaje se nanašajo na naloge v tematskem sklopu in prispevajo k nadgradnji in urjenju slovenskega jezika. Kompetence k posameznim vajam je v slovenščini dodelila upoštevajoč novi učni načrt dr. Pamela Glušič.

Iz Celovca v Rim

Interaktivne vaje je vsebinsko oblikovala delovna skupina, ki je sestavila tematski sklop »Iz Celovca v Rim« in ga je grafično oblikoval Tom Ogris. Interaktivne vaje se nanašajo na naloge v tematskem sklopu in prispevajo k nadgradnji in urjenju slovenskega jezika. Kompetence k posameznim vajam je v slovenščini dodelila upoštevajoč novi učni načrt dr. Pamela Glušič.

Bistre glave v prostem času

Interaktivne vaje je vsebinsko oblikovala delovna skupina, ki je sestavila tematski sklop »Bistre glave v prostem času« in ga je grafično oblikoval Tom Ogris. Interaktivne vaje se nanašajo na naloge v tematskem sklopu in prispevajo k nadgradnji in urjenju slovenskega jezika. Kompetence k posameznim vajam je v slovenščini dodelila upoštevajoč novi učni načrt dr. Pamela Glušič.