Ocena

Dopolni besedilo z naslednjimi besedami.

0/100
Level: 3
Tema: Vse leto

Ocena je besedilo v katerem podamo svojeo izbranem delu npr.ali filmu. Povemo kaj se nam zdiin dobro in kaj pomanjkljivo in. Ocena je vednokljub temu skušamo svoje mnenje objektivno. Kratko oceno imenujemo

Čestitam!
test100
.