V kupeju

Povedi z nasprotnimi predlogi spadata skupaj. Poišči ustrezno rešitev iz danih treh predlogov.

0/100
Level: 3
Tema: Geografija
.