Gozdovi

Bonton (francosko, »dober ton« = lepo vedenje) velja v odnosih med ljudmi, velja pa tudi v odnosih do našega okolja – do živali, do narave.

Na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije je zgibanka, ki v risbi in besedi razloži, kako naj se vedemo v gozdu. Na strani Gozdni bonton: "Skrbno z gozdom!"

je na voljo ilustrirana zgibanka gozdnega bontona s koristnimi nasveti, kako naj se obnašamo, ko smo v gozdu.


Sicer pa so na tej strani tudi zanimive informacije o gozdovih v Sloveniji, med drugim zemljevida o gozdnatosti in mešanosti gozdov, o varovalnih gozdovih in gozdnih rezervatih. Med povezavami, ki jih predstavljajo na tej strani, pa so vsebine kot varstvo gozdov, območja Nature 2000 in informacije za ljubitelje narave.