Franček se pridružuje Franu

Portal fran.si je spletišče, ki je vsem, ki govorimo, pišemo, beremo slovensko, se slovenščine učimo ali jo učimo, se z njo ukvarjamo, odlična podpora. Z začetkom tega tedna pa lahko izvejo učenke in učenci od prvega razreda do mature na naslovu www.franček.si, »kaj pomeni posamezna beseda, kako jo pregibamo, kako jo izgovorimo, v katerih frazemih jo najdemo, kdaj je bila v slovenščini prvič zapisana, od kod izvira in kako se uporablja v narečjih. Vsi podatki so en klik stran in se skrivajo za pomenljivimi in duhovitimi sličicami, ki jih je izrisal Jaka Vukotič.


/.../ [Za najmlajše učenke in učence] so pripravili Šolski slovar slovenskega jezika (glavna urednica dr. Špela Petric Žižić). Franček je povezan tudi s šolskima slovnicama dr. Kozma Ahačiča za osnovne in srednje šole, dodan pa jima je tudi povsem nov sodobni opis družbenih in besedilnih zvrsti slovenskega jezika, ki upošteva tudi prehod slovenščine v digitalno dobo (avtorici dr. Nataša Gliha Komac in dr. Duša Race s sodelavci). Stran Kje je kaj v slovnici povezuje slovarske informacije s slovničnimi, prikazuje najpogostejše šolske napake in je povezana s še eno nadvse uporabno stranjo: Jezikovno svetovalnico za učitelje, kamor lahko učiteljice in učitelji zastavljajo svoja vprašanja, povezana s poukom slovenščine in jezikom nasploh, piše na ZRCalniku, spletnem časopisu Znanstvenoraziskovalnega instituta Slovenske akademije znanosti in umetnosti.